#PaalalaNiVibal: Disaster Preparedness Tips na Dapat Alam Mo Ngayong Panahon ng Bagyo

Panahon na naman ng tag-ulan. Taon-taon dumadaan sa bansa ang malalakas na bagyo na nagdudulot ng matinding pinsala sa mga komunidad sa siyudad at probinsya. Hindi na ito nakapagtataka lalo na’t ang bansa ay nasa bahagi ng Northwestern Pacific Basin. Dahil dito, nagbabadya ng panganib ang pagbaha na dulot ng malakas na pag-ulan.  Ang hazard o panganib na ito ay mga pangyayaring likas o gawa ng tao na maaaring magdulot ng pinsala sa buhay, ari-arian, at pagkatigil ng mga panlipunan at pang-ekonomiyang gawain sa komunidad. Mahalagang maging handa sa anumang sakuna bago pa man dumating ang bagyo.

Ayon sa Philippine Red Cross at National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahalaga na paghandaan at pagplanuhan ang mga darating na bagyo. Narito ang ilang payo na maaaring sundin ngayong panahon ng tag-ulan.

Mga dapat gawin BAGO ang bagyo

 • Siguraduhing may emergency at first aid kits sa inyong tahanan.
 • Ihanda ang battery-operated radio, flashlight at ekstrang baterya.
 • Maghanda ng mga pang-emergency na pagkain, tulad ng mga de-lata at biskwit.
 • Tiyaking matibay ang mga bubong at bintana ng inyong bahay upang maiwasang tangayin ng malakas na ihip ng hangin.

Mga dapat gawin HABANG may bagyo

 • Ugaliing making sa radyo o manuod sa inyong mga telebisyon upang regular na maging updated sa mga anunsyo o babala tungkol sa kalagayan ng panahon.
 • Manatili sa loob ng bahay hanggang matapos ang bagyo.
 • Kung kinakailangang lumikas, tiyaking nakapatay ang main switch ng kuryente sa bahay. Bukod pa rito, tiyaking nakasara din ang tangke ng gas at nakasusi ang pinto ng inyong bahay.
 • Huwag lalabas ng bahay kung hindi kinakailangan. Tandaan, mapanganib ang mga bagay na maaring liparin ng malakas na hangin na dulot ng bagyo.
 • Iwasan ang paglusong sa baha upang makaiwas sa panganib na hatid ng leptospirosis, pagkalunod, pagkahulog sa manhole, at pagka-kuryente.

Mga dapat gawin PAGKATAPOS ng bagyo

 • Maging alerto sa mga poste at electric wires na natumba o nahulog.
 • Tignan ang listahan ng mga kawani ng gobyerno na makatutulong sa panahon ng bagyo. Huwag kalimutang i-report ang anumang nasira sa kapaligiran.

Maging responsableng mamamayan; palawigin ang kaalaman sa mga panganib na nagbabadya sa kapaligiran. Alamin ang mga praktikal na solusyon upang makaiwas sa sakuna sa tulong ng librong Disaster Readiness and Risk Reduction na isinulat nina Francis Ron C. De Guzman at Denise Ann-Marie R. Suarez. Alamin ang nilalaman ng librong ito sa pamamagitan ng link na ito. 

Magpadala ng mensahe sa Facebook page ng Vibal kung nais mong makakuha ng kopya ng librong ito.

Tandaan: Maging maagap upang makaiwas sa anumang kapamahamakan ngayong panahon ng bagyo.

About the author: Via Allison Del Rosario

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.