Ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo ng Filipino

Modernisasyon. Globalisasyon. Pagbabago para sa pag-unlad at pagsulong. Ito ang naging mga batayan upang baguhin ang sistemang pang-edukasyon ng Pilipinas apat na taon na ang nakararaan. Ngunit itong reporma na ito ay naghatid ng samu’t saring mga reaksiyon mula sa madla.

Hanggang sa kasalukuyan, karamihan sa atin ay naguguluhan pa din sa bagong sistemang ito ng edukasyon. Gawin nating halimbawa ang pagtuturo ng wika.

Sa pag-aaral ng Filipino, nariyan ang Komisyon ng Wikang Filipino (KWF) na makapagmumungkahi ng mga hakbang, plano, patakaran, at gawain hinggil sa wika. Bagaman nagkaroon ng KWF at kautusan mula sa Kagawaran ng Edukasyon na ipatupad ang Edukasyong Multilinggwal, hindi ito basta-basta maipatutupad hangga’t hindi nababago ang Saligang Batas.

Maselang bagay ang naging pagbabago ng asignaturang Filipino sa ilalim ng K to 12 Curriculum. Ayon kay Virgilio Almario, tagapangulo ng KWF, dapat na isinama sa pagrebisa ng bagong curriculum ang kultura ng pananaliksik. Bagaman hindi siya tutol sa bagong curriculum ng Filipino, hindi din siya naliligayahan dito. Aniya, dapat na hindi lamang limitado sa literatura at humanities ang asignaturang Filipino.

Ang Bagong Asignaturang Filipino

Ayon kay Burce (2013), sa ilalim ng administrasyong Aquino, binago ang curriculum ng Filipino upang maging “globalisado” ang kapuluan. Ang panitikan ay ipinaloob dito bilang lunsaran sa pag-unawa ng kultura at masalamin nito ang mga tao sa bansang kinatawan nito. Aniya, ang K to 12 ay naglalayong ihanda ang competencies ng mga mag-aaral sa “mundo ng pagtatrabaho.” Kasama sa core subjects ng programang SHS ang “Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Filipino” at “Pagbasa sa Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik.”

K to 12: Isang pagpapaunawa

Iba na talaga ang sistema ng edukasyon ngayon. Kung tatanungin ka kung ano ang K+6+4+2, nakalalamang na isipin mong isa itong mathematical equation na kailangang lutasin. Ngunit, hindi. Ganito ang sistema ng K+12, kung saan ang “K” ay nangangahulugang Kindergarten.

Alinsunod sa K to 12 Curriculum, ang mga batang edad apat hanggang anim ay dapat na magkaroon na ng angking kaalaman sa pagbabasa at pagsusulat bago pa man pumasok sa elementarya. Ang tawag sa mga paaralang kinder na ito ay “universal kindergarten.” Sa antas na ito ay inihahanda na ang mga bata na magbasa at magsulat bilang preparasyon sa elementarya.

Patuloy na Magbabago

Ayon nga kay Jose Ladera Santos, hindi pa naman huli ang lahat sa pagrebisa ng bagong curriculum dahil naghahabol ngayon ang KWF na pag-ibayuhin pa ang Filipino bilang asignatura sa mga paaralan. Isang halimbawa nga dito ay ang pagbibigay-tuon sa Mother Tongue-Based Multi-Lingual-Education (MTB-MLE) na itinuturo sa mga mag-aaral mula sa Kindergarten hanggang Ikatlong Baitang.

Sa kabila ng mga positibo at negatibong reaksiyon sa pagbabago ng curriculum sa asignaturang Filipino, nakatutuwa na may mga pang-akademikong institusyon na rin ang sumusulat ng mga “globally competitive” na mga aklat upang makatulong sa mga guro at mag-aaral.

Interesado ka ba na mas mapalalim ang iyong kaalaman sa Filipino? Alamin ito sa tulong ng mga aklat na handog ng Vibal.

Para makakuha ng kopya, magpadala lamang ng e-mail sa customercare@vibalgroup.com.

About the author: Via Allison Del Rosario

You must be logged in to post a comment.