Filipino Magasin 1-10

Ang Integratibong Suplemento Filipino Magasin (sa Wika, Pagbasa at Gramatika) ay isang magasin para sa pag-aaral ng wika at panitikang FiIipino. Nakatutulong ito sa paglinang ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral at nagbibigay ng kawilihan sa mga estudyante sa pagbabasa, pagpapahalaga, at paggamit ng sariling wika at panitikan.

  • Ang Istoryahan ay nagtatampok sa mga napapanahong usaping pangwika na tumatalakay sa mga kaisipang nakatutulong sa mga mag-aaral na malinang ang kanilang kakayahang maging mapanuri
  • Ano'ng Meron? ay nagtatampok ng mga orihinal na maikling kuwentong napagkukunan ng kaalaman, aral, at kabutihang asal ng mga mag-aaral
  • Ang Balik-Tanaw ay nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa kasaysayan ng kultura at panitikan
  • Ang Wika/Gramatika ay naglalaman ng mga gawain at kasanayang pangwika na nakaugnay sa kwento o sanaysay na tampok sa Ano'ng Meron?
FILIPINO1_V7N4_PRESS FILIPINO2_V7N4_PRESS FILIPINO3_V7N4_PRESS FILIPINO4_V7N4_PRESS FILIPINO5_V7N4_PRESS FILIPINO6_V7N4_PRESS FILIPINO7_V7N4_PRESS FILIPINO8_V7N4_PRESS FILIPINO9_V7N4_PRESS FILIPINO10_V7N4_PRESS