Integratibong Suplemento Filipino 7

  • Nagtatampok ng mga orihinal na kuwento upang mahikayat ang pagtangkilik sa panitikan
  • Gumagamit ng komiks at iba pang modernong pamamaraan upang magtalakay ng mga konsepto
  • Pinapaghusay ang kasanayan ng mga mag-aaral sa wika sa tulong ng mga nakaaliw na pagsasanay