Malikhaing Pagsulat

Louise Vincent B. Amante, Moreal Nagarit Camba, Lourdes Lacambra-Bertis

Ang Malikhaing Pagsulat ay naglalayong linangin ang kasanayang praktikal at malikhain sa pagbasa at pagsulat. Ipauunawa at tatalakayin ng aklat na ito ang mga pinagsasaligang teknik sa pagsulat ng maikling kuwento, tula, at dula na ginamit ng mga kilalang manunulat. Matututuhan ng mag-aaral ang pagsasanib ng inspirasyon, malikhaing kaisipan, at kakayahang sumulat ng sari-ling materyal. Tutuon ang aklat na ito sa matalas na pagsusuri sa mga teknik at workshop ng mga burador ng mag-aaral sa lalo pang ikaiinam ng kaniyang kakayahan sa malikhaing pagsulat.