Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t-Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Lolita T. Badril, Voltaire M. Villanueva, Alma T. Bautista, Diana F. Palmes

Ang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t-Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik ay sumasaklaw sa pag-aaral sa proseso ng pagbabasa at pagsusuri sa iba’t ibang anyo at uri ng teksto na nakatutulong sa pagbuo at pagsulat ng sistematikong pananaliksik.